GKI Gyakran ismételt kérdések

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány, mely így néz ki:

A kategóriás vezetői engedélynek megfelelően, Tehergépkocsit (C, CE), vagy Autóbuszt (D).

3,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművek esetén közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében is egyaránt szükséges a GKI igazolvány

Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet:
• akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
• aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
• aki eleget tett – C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek esetén – a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal (GKI igazolvány),
• aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
• akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.

Az árufuvarozással foglalkozó C1, C, C1+E, C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőnek, aki hivatásos gépjárművezetőként jövedelemszerzés céljából akar járművet vezetni. A GKI vizsga után kapott GKI igazolvánnyal már bárhol az Európai Unióban munkát vállalhatsz.
A GKI kártya 5 évig érvényes, utána továbbképzéssel és vizsgával meg kell újítanod.

Aki olyan járművet vezet,
• amely engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
• amely a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt áll
• amely műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy új, vagy felújított jármű és még nem került használatba
• amelyet szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
• amelyet járművezetési oktatás során használnak
• amely nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő jármű
• amely a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállít, feltéve, hogy e jármű vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

SŐT !Igen, ez így gyorsabb is lehet, mint a tantermi képzés, s ezt az Aggod Autósiskolán keresztül is igénybe veheted! A GKI képzés gyakorlati oktatásánál a forgalmi vezetés mellett Autósiskolánk tanulói modern szimulátoron gyakorolják a különböző veszélyhelyzetek elkerülését/kezelését. A GKI igazolvány megszerzéséhez a tanfolyam végén a tanulónak vizsgát kell tennie. A vizsga 3 teszt számítógépes kitöltéséből, 1 esettanulmány kidolgozásából és 3 gyakorlati vizsgából áll. Mindezt segítjük még tachográf gyakorlással!

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha:
• a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
• a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben,
• a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
• a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják,
• a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják,
• a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele,
• csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához.

Tanfolyam és vizsgára jelentkezés kizárólag képzőszerveknél, többek között nálunk, az Aggod Autósiskolánál történik.
GKI-s és egyéb Képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődj iskolánknál:
• Irodánk címe: Aggod Autósiskola, 1131 Budapest, Reitter F. u. 115.
• Email: aggodbt@gmail.com
• Mobil: +36-70/604-6167

A megkezdett képzés az első vizsgától számított egy éven belül fejezhető be.

A Közlekedési Vizsgaközpont honlapján közzétett Tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák, hogy az adott szaktanfolyami képzés egyes tantárgyai alól részesülhet-e a vizsgázó felmentésben.

A kérelemhez csatolni kell a felmentés alapján képező okmány másolatát, valamint az eljárás illetékét, illetékbélyeg formájában, (ami az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében jelenleg 3 000 Ft).

Igen. A tervezett vizsga időpontjának ismeretében a képzőszerv is kezdeményezheti a felmentést a vizsgázó helyett.

Az át nem vett GKI igazolványok visszaérkeznek a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójába: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. szám alá, ahol az ügyfélfogadási időben átvehető.

Nem, a GKI kártya átvételére a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójában: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. szám alatt van lehetőség személyesen, vagy meghatalmazott útján, ügyfélfogadási időben. (Hétfőn: 12.00-15.00, Szerdán: 09.00-12.00 és 12.30-15.00, valamint Pénteken: 09.00-11.00 óra között)

Telefon: +36-1-814-1800

  • ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉS: szaktanf@kavk.hu

Annak, aki:

  • érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e UTÁN szerezte meg
  • érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal (vagy ezekkel egyenértékűvel) közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (EGT) tagállam állampolgára
  • nem EGT állampolgár, de magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja.

Az a gépkocsivezető, aki:
– EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
– nem EGT-állam állampolgára, és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Elmélet
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
• Előírások alkalmazása,
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
(Ehhez kapcsolódva az eduKRESZ tananyagot alkalmazó, e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama, a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.)
Gyakorlat
Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra

Összesen 40.700.- Ft
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9.900.- Ft

Igen, azok szinte teljes mértékben azonosak

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítést a közúton történő járművezetéshez a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki
• az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
• az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett.
(A C1; C1E; C; CE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó szolgáltatói képesítés/bizonyítvány hatályának lejártát követően, erre 2014. szeptember 10-ig volt lehetőség!)

Annak:
• aki érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e ELŐTT szerezte meg.
• akinek a meglévő Gépjárművezetői Képesítési Igazolványa érvényessége lejárt.
(A korábban már megszerzett belföldi / nemzetközi árufuvarozói engedély a lejáratig, de legkésőbb 2014. 09. 09-ig volt használható, ezután GKI továbbképzésen kell részt venni és GKI vizsgát kell tennie annak aki közúti árufuvarozással kíván foglalkozni.)

Aki:
• EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
• nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
• C1; C1E; C; CE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
• EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
• Előírások alkalmazása,
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika.

Igen, azok szinte teljes mértékben azonosak

Autóbuszvezetői alapképesítést a díj ellenében végzett személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:
• közúton D1; D1E; D; DE; kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet és ezen vezetői engedélyét 2008. szeptember 09-e után szerezte meg és
o EGT-állam állampolgára, vagy
o nem EGT-állam állampolgára, és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,
• EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.

Igen, azok szinte teljes mértékben azonosak

Aki:
• EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
• nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
• D1; D1E; D; DE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
• EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

Autóbuszvezetői továbbképzési képesítést a közúton történő személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki
• az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
• az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett ,
(A D1; D1E; D; DE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, azaz 2013. szeptember 10. után, kizárólag alapképzés keretében szerezhető GKI igazolvány.)

Elmélet
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
• Előírások alkalmazása*
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*
(*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.)
Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra

Vizsgadíjak Összesen 13.800.- Ft
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának a díja: 9.900.- Ft

Igen, azok szinte teljes mértékben azonosak

GKI igazolványa pótlását/cseréjét kétféle módon kezdeményezheti:
• felkeresheti a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadóját:1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt (Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12-15, szerda 9-15, péntek 9-11)
• felkeresheti bármely Megyei Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatát, annak ügyfélfogadási idejében
A GKI igazolvány csere/pótlás kérelem egy fényképes adatlap kitöltésével és 9.900.- Ft igazolvány kiállítási díj befizetésével jár.
A GKI igazolvány előlapján feltüntetésre kerül a vezetői engedély száma is, így a cserét csak akkor tudja kezdeményezni, ha már a birtokában van az új vezetői engedélye.

A vezetői engedély cseréjének elindításakor jelezze az Okmányiroda felé, hogy GKI képesítéssel rendelkezik! Ebben az esetben a vezetői engedélyébe bejegyzésre kerül a 95-ös közösségi kód, így nem szükséges a GKI kártya cseréje, az az új vezetői engedéllyel együtt lesz érvényes!

Nem, a vezetői engedély számának megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni. Az új vezetői engedély igénylésekor az Okmányirodában be kell mutatni a GKI kártyát, és az alapján rávezetik az új vezetői engedélyére a képesítést igazoló 95-ös kódot. A két igazolvány együtt érvényes.

• személyazonosításra alkalmas okmány,
• lakcímkártya,
• vezetői engedély,
• 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép
• 9900 Ft igazolt befizetése a Vizsgaközpont pénztárában

Nem, a lakcím megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni.

GKI igazolvány esetében 9.900.- Ft-ba, egyéb szaktanfolyami igazolvány esetén 2.500.- Ft-ba (kivéve gépkezelői jogosítvány).

Igen.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél, a megyei Vizsgaközpontoknál, vagy a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójában: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt, ügyfélfogadási időben.

Nem, azt kizárólag csak a Vizsgaközpont pénztárában lehet befizetni!

A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.

Menetíró berendezést kell beszerelni és használni
• a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
• a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek.

Igen. Ez kizárólag személyesen szerezhető be bármelyik Vizsgaközpontban, s ez így néz ki:

• a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
• a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
• a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.
• olyan járművek vagy járművek kombinációja esetében, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek.

GKI-s és egyéb Képzéseinkkel – főleg a Tachográfos gyakorlati online képzéssel – kapcsolatban érdeklődj iskolánknál:
• Irodánk címe: Aggod Autósiskola, 1131 Budapest, Reitter F. u. 115.
• Email: aggodbt@gmail.com
• Mobil: +36-70/604-6167

Találkozzunk képzéseinken. Kérem, ha bármilyen egyéb kérdésed van a GKI-val kapcsolatban, azt szíveskedj emailben vagy SMS-ben továbbítani felénk. Köszönjük.

Aggod Mihály
iskolavezető

Az oldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás