Hiányzás, késés

keses

 

 

 

 

 

 

A csoportos foglalkozások jellemzője a közös tevékenység, ezért az I. III. IV. V. VI. VII. programokat az utánképzettnek ugyanazon csoportban és teljes idejű jelenléttel kell elvégeznie!

Aki a feltáráson, illetve a foglalkozáson:

• nem jelenik meg, vagy

• 5 percnél többet késik, illetőleg

• vezetésre alkalmatlan állapotban jelenik meg, az az, adott csoportból kimarad, csak a díj ismételt befizetése után osztható be újból programra (kivéve, ha távolmaradását alapos okkal kimenti, melynek eldöntése nem a foglalkozás vezető, hanem a Vizsgaközpont jogköre).

 

Mit tegyen, ha betegség miatt nem tud részt venni a járművezetői vizsgán, vagy foglalkozáson?

Az akadályoztatása (betegsége) megszűnésétől számított 8 napon belül van lehetősége leadni a naplószámmal ellátott orvosi igazolást a Vizsgaközpont  átal megjelölt helyen.

Itt ügyfélfogadási időben egy formanyomtatvány kitöltésével kérelmezheti térítésmentes vizsga/foglalkozás ismételt kiírását az érintett.