6. Programok I-II-III

I. Program

A közlekedési képzettség, közlekedési szabályok, vezetéselmélet hiányosságainak megszüntetésére, fejlesztésére irányuló ELMÉLETI FOGLALKOZÁS.

separateur

I. PROGRAM DÍJA: 40.250 FT

A közlekedési képzettség, közlekedési szabályok, vezetéselmélet hiányosságainak megszüntetésére, fejlesztésére irányuló ELMÉLETI FOGLALKOZÁS.

A foglalkozások során igyekszünk az utánképzési cselekmények, a Kresz feltárás, valamint a vezetési próbákon elkövetett, az adott csoportra nézve tipikus hibák közlekedés szakmai (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki stb.) elemzésével foglalkozni.

A szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével, törekszünk a képzettségi hiányosságok csökkentésére, a pedagógia/andragógia módszereivel, a helyes közlekedési magatartásra nevelni, a kívánatos közlekedési beállítódásokat kialakítani, segíteni a vizsgára történő felkészülést.

A program időtartama: 6 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva tartunk meg.

Csoportlétszám: max. 20 fő

A program SZÁMÍTÓGÉPES HATÓSÁGI VIZSGÁVAL zárul.

(55 kérdés, 55 perc, minimum 65 pont)

Sikertelen vizsga esetén, az ismétlő /javító/ vizsgák száma nincs korlátozva!

Pótvizsga díja: 5.750.- Ft

II. Program

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás fejlesztése, a hiányosságok és hibák megszüntetését célzó JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLATI foglalkozás.

separateur

II. Program díja: 40.250 FT

A program során a felderített, és a gyakorlatok közben felmerülő – a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó – hiányosságokat segítünk felismerni, s elősegíteni megszüntetésüket.

Ennek keretében a rossz beállítódásokat, szokásokat igyekszünk leépíteni.

A helyes magatartás kialakítása a pedagógia/andragógia módszereivel történik.

A program időtartama: 7 óra, amelyet négy foglalkozásra elosztva tartunk meg.(egy-egy foglalkozás, 2×50 perc), a 8. óra a vizsgaóra.

A foglalkozásokat kizárólag egyénileg tartjuk! (Hospitálásra azonban van lehetőség)

A program HATÓSÁGI FORGALMI VIZSGÁVAL zárul.

Sikertelen vizsga esetén, az ismétlő /javító/ vizsgák száma korlátozott.

Ötödik sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálat dönt!

Pótvizsga díja “B” kategóriára például:  6.725.- Ft ,+ az oktató által megjelölt üzemeltetési óradíj

III. Program

A közlekedési szabályok megtartását célzó CSOPORTOS FOGLALKOZÁS.

separateur

III. Program díja: 40.250 FT

Pedagógiai, pszichológiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzésekkel, helyzetgyakorlatokkal (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, konfliktuskezelési, konszenzus keresési, stb.) segítjük a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárását, korrekcióját.

Segítjük a résztvevőket attitűd-befolyásolással, a problémák felismerésében, a helyes közlekedési szabályok megtartásában.

A program időtartama: 12 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva tartunk meg.

A program látogatás köteles.

Csoportlétszám: min. 8 fő – max.15 fő.

FONTOS!

A pontrendszer alapján önként jelentkezők, csak e programra oszthatók be!

--> --> -->-->-->--> -->-->-->--> -->--> -->