4. Feltárás

A feltárás folyamata

separateur

A feltárás díja járműkategóriától függően 11.500 - 29.315.- ft között lehet.
("b" kategória esetén általában 18.220 .- ft)

A feltárást a Vizsgaközpontok által működtetett Feltáró csoport (explorációs team) végzi, amely legalább három tagú, vezetője s tagjai kizárólag az Utánképzési Foglalkozásvezetői Névjegyzékbe felvett foglalkozásvezetők.

A csoport valamennyi program végzésére minősített szakemberekből áll.

FONTOS!

A feltárást végző szakember, az általa vizsgált személynél foglalkozásvezetőként nem vehet részt! Kérem, ha ilyet tapasztal, szíveskedjen felénk jelezni.

A pontrendszer alapján önként jelentkezők, ma már feltárás nélkül kerülnek beosztásra a III-as programra!

A feltárás a következő három elemből áll:

1. ELMÉLETI TESZT
A közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből összeállított 100 pontos feladatsorból álló teszttel, Számítógépes Elméleti Vizsga keretében történik.

A teszt megoldására Ön 50 percet fordíthat. (66 kérdés, 50 perc, azaz 45″/kérdés)

Elérési minimum szint: 85 %

2. VEZETÉSI PRÓBA
A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak a feltárása vezetési próbán történik.

Amennyiben Ön “B”, “C” vagy “D” kategóriájú jármű vezetése során követte el az utánképzés alapjául szolgáló cselekményt, a vezetési próbát is többnyire ilyen, a járművezetés gyakorlati oktatásához használt gépkocsin tartják.

Ez esetben – ha a vezetői engedélyét bevonták – a jármű felelős vezetője a vezetési próba levezetője.

(Ha Ön vezetési próbán nem vesz részt, II. programra nem osztható be!)

A vezetési próba időtartama legfeljebb 50 perc.

3. PSZICHOLÓGIAI FELTÁRÁS
A pszichológiai feltárás során az Ön biztonságos közlekedéshez való viszonyulását, és az e szempontból jelentős hátteret beszélik meg. (Közösen áttekintik az előzményeket, ill. a feltáráson nyújtott tevékenységét is.)

(A Feltárás nem kezdhető meg a díjának előzetesen a pénztárba történő befizetése nélkül!)

Mindezek alapján dől el, hogy milyen programra vagy programokra sorolják be! (minimum egy, maximum kettő programra)

--> --> -->-->-->--> -->-->-->--> -->--> -->