2. Jelentkezés

2. Hol jelentkezhetek továbbképzésre?

separateur

Utánképzésre személyesen a 2019.01.01-vel létrehozott Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpontokban jelentkezhet. (Elérhetőségük a hasznos rovatban)
Az ország bármely pontján is lakik, szívesen segítik utánképzését.
Javaslom ne várja meg az eltiltás lejártát.Amennyiben rendelkezik az Okmányirodai határozattal, és az ügyhöz tartozó további dokumentumokkal jelentkezzen regisztrációra.

Jelentkezéskor, ill. a Regisztráció alkalmával be kell mutatnia:

– az utánképzés jogalapját képező Okmányiroda/Kormányablak határozatát,

– személyazonosságát igazoló okmányait (személyi igazolvány, vagy útlevél, lakcímkártya, nem magyar állampolgárok esetén tartózkodási engedély, stb.)

– az utánképzés elvégzésére hivatkozó hatósági értesítés mellett, a  rendőrségi, bírósági, ügyészségi vagy szabálysértési eljárás jogerős határozatát, végzését,

– a közúti előéleti pontrendszer alapján önként jelentkezőtől (2000. évi CXXVIII. tv. 6. §-a alapján) elfogadható a Központi Nyilvántartó Hivatal értesítése az elért pontjairól. (Részükről a Vezetői engedély bemutatása is kötelező!)

TÁJÉKOZTATÁS a közúti közlekedés előéleti pontokról:
A járművezető kérelmére írásban, postai úton tájékoztatást kaphat a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

JOGOSULTAK KÖRE:

Magyar hatóság által kiállított, vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott járművezetésre jogosító okmánnyal (vezetői engedéllyel) rendelkező személy kaphat előéleti pontot.

Az előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kizárólag saját adatokról kérhető! Ebben segítségére lehetnek az Okmányirodák/Kormányablakok is.

HOl INTÉZHETŐ?
Telefonon: 1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
Emailben: 1818@1818.hu

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ ÍRÁSBAN:

Postai úton:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
1097 Budapest, Balázs Béla utca 35.     vagy     1476 Budapest, Pf.: 281.

Fax útján:
+36-1-455-6803

Elektronikusan az alábbi e-mail címre:
kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

  • a járművezető személyazonosító adatait
    (név, születési hely, születési idő, anyja neve)
  • a járművezető saját kezű aláírását (elektronikus úton megküldött kérelem esetén az aláírást tartalmazó dokumentumot PDF vagy JPEG formátumban kérjük csatolni)
  • a járművezető lakcímét vagy levelezési címét

TÁJÉKOZTATÓ KÜLDÉSE:
A tájékoztató minden esetben postai úton kerül megküldésre, elektronikus úton történő továbbításra nincs lehetőség.
Adatvédelmi okokból, amennyiben a kérelem elektronikus úton, tehát szkennelt aláírással kerül benyújtásra, az előéleti pontokról szóló tájékoztatást kizárólag a bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyre van törvényes lehetőség postai úton megküldeni. Amennyiben eredeti aláírással ellátott, postai úton megküldött kérelem érkezik, a kérelmező által megadott értesítési címre is lehetőség van megküldeni a kért tájékoztatást.

KÖLTSÉGEK:

A tájékoztatás – évente egyszer – ingyenes.

ÜGYINTÉZÉSI IDŐ:

A kérelem beérkezését követő naptól számított 8 nap, hiányos kérelem esetén 25 nap.

A Központi Okmányirodában lehetőség van a személyes ügyintézésre is:

Adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a vezetői engedéllyel kapcsolatban, illetve az előéleti pontrendszer nyilvántartásból.Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányirodai Főosztályánál .
Az ügyintézés kizárólag előzetesen lefoglalt időpont alapján történik!

Címe:

Központi Okmányiroda
Cím 1133 Budapest, Visegrádi utca 110.
Telefon 1818
Külföldről: +36-1-550-1858
Fax +36-1-550-1819
Email kozponti.okmanyiroda@13kh.bfkh.gov.hu
--> --> -->-->-->--> -->-->-->--> -->--> -->