Programok I-II-III.

I. Program 40.250.- Ft

 

t

A közlekedési képzettség, közlekedési szabályok, vezetéselmélet hiányosságainak megszüntetésére, fejlesztésére irányuló ELMÉLETI FOGLALKOZÁS.

A foglalkozások során igyekszünk az utánképzési cselekmények, a Kresz feltárás, valamint a vezetési próbákon elkövetett, az adott csoportra nézve tipikus hibák közlekedés szakmai (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki stb.) elemzésével foglalkozni.

A szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével, törekszünk a képzettségi hiányosságok csökkentésére, a pedagógia/andragógia módszereivel, a helyes közlekedési magatartásra nevelni, a kívánatos közlekedési beállítódásokat kialakítani, segíteni a vizsgára történő felkészülést.

 

A program időtartama: 6 óra, amelyet egy vagy két foglalkozásra elosztva tartunk meg.

Csoportlétszám: max. 20 fő

A program SZÁMÍTÓGÉPES HATÓSÁGI VIZSGÁVAL zárul.

(55 kérdés, 55 perc, minimum 65 pont)

Sikertelen vizsga esetén, az ismétlő /javító/ vizsgák száma nincs korlátozva!

Pótvizsga díja: 5.750.- Ft

 

II. Program "B" kategóriára pl. 53.760.- Ft

 

gyak

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás fejlesztése, a hiányosságok és hibák megszüntetését célzó JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLATI foglalkozás.

A program során a felderített, és a gyakorlatok közben felmerülő - a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó - hiányosságokat segítünk felismerni, s elősegíteni megszüntetésüket.

Ennek keretében a rossz beállítódásokat, szokásokat igyekszünk leépíteni.

A helyes magatartás kialakítása a pedagógia/andragógia módszereivel történik.

A program időtartama: 7 óra, a 8. óra a vizsga, amelyet négy foglalkozásra elosztva tartunk meg. (Egy-egy foglalkozás, 2x50 perc)

 

A foglalkozásokat kizárólag egyénileg tartjuk! (Hospitálásra azonban van lehetőség)

A program HATÓSÁGI FORGALMI VIZSGÁVAL zárul.

Sikertelen vizsga esetén, az ismétlő /javító/ vizsgák száma korlátozott.

Ötödik sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálat dönt!

Pótvizsga díja: 6.725.- Ft + az üzemeltetési óradíj

 

III. Program 69.000.- Ft

 

csop

 A közlekedési szabályok megtartását célzó CSOPORTOS FOGLALKOZÁS.

Pedagógiai, pszichológiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzésekkel, helyzetgyakorlatokkal (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, konfliktuskezelési, konszenzus keresési, stb.) segítjük a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárását, korrekcióját.

Segítjük a résztvevőket attitűd-befolyásolással, a problémák felismerésében, a helyes közlekedési szabályok megtartásában.

A program időtartama: 12 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva tartunk meg.

A program látogatás köteles.

Csoportlétszám: min. 8 fő - max.15 fő.

 

FONTOS!

A pontrendszer alapján önként jelentkezők, csak e programra oszthatók be!