A feltárás

 

A feltárás díja járműkazegóriától függően 11.500 - 29.315.- Ft között lehet.

("B" kategória esetén 18.220 .- Ft)

 

feltaras

A feltárást a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont megyei (Fő)osztályai által működtetett Feltáró csoport (explorációs team) végzi, amely legalább három tagú, vezetője s tagjai kizárólag az Utánképzési Foglalkozásvezetői Névjegyzékbe felvett foglalkozásvezetők.

A csoport valamennyi program végzésére minősített szakemberekből áll. 

 

 

FONTOS!

A feltárást végző szakember, az általa vizsgált személynél foglalkozásvezetőként nem vehet részt! Kérem, ha ilyet tapasztal szíveskedjen felénk jelezni.

A pontrendszer alapján önként jelentkezők, ma már feltárás nélkül kerülnek beosztásra a III-as programra!

 

A feltárás a következő három elemből áll:

teszt1. Elméleti teszt

A közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből összeállított 100 pontos feladatsorból álló teszttel, érintőképernyős Számítógépes Elméleti Vizsga programmal  történik.

A teszt megoldására Ön 50 percet fordíthat. (66 kérdés, 50 perc, azaz 45"/kérdés)

Elérési minimum szint: 85 %

 

vp2. Vezetési próba

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak a feltárása vezetési próbán történik.

Amennyiben Ön "B", "C" vagy "D" kategóriájú jármű vezetése során követte el az utánképzés alapjául szolgáló cselekményt, a vezetési próbát is többnyire ilyen, a járművezetés gyakorlati oktatásához használt gépkocsin tartják.

Ez esetben - ha a vezetői engedélyét bevonták - a jármű felelős vezetője a vezetési próba levezetője.

(Ha Ön vezetési próbán nem vesz részt, II. programra nem osztható be!)

A vezetési próba időtartama legfeljebb 50 perc.

 

images 163. Pszichológiai feltárás

A pszichológiai feltárás során az Ön biztonságos közlekedéshez való viszonyulását, és az e szempontból jelentős hátteret beszélik meg. (Közösen áttekintik az előzményeket, ill. a feltáráson nyújtott tevékenységét is.)

 

(A Feltárás nem kezdhető meg a díjának előzetesen a pénztárba történő befizetése nélkül!)

Mindezek alapján dől el, hogy milyen programra vagy programokra sorolják be! (minimum egy, maximum kettő programra)

 

 

 

Az Utánképzés folyamata 2: