BÜNTETŐ PONTOSOK KÉPZÉSE

 

folyamat

 

 

 

 

 

2016.01.01-től, Feltárás nélkül jelentkezhetnek a közúti közlekedési előéleti pontokkal, közismert nevén "Büntető pontokkal" rendelkezők önkéntes utánképzésre, amennyiben pontjaik száma 17, vagy az alatti. 

Ha bárki elérte a 13 pontot vagy attól többet, abban az esetben hivatalból értesíti a KEKKH. Az értesítés alapján a 13 ponttal, vagy attól kevesebbel rendelkezők 9 ponttal csökkenthetik pontjaikat ezzel az önkéntes utánképzéssel míg a 14-17 pontosak összesen 6-tal.

A jelentkezés alapján közvetlenül a III-as programra (2x6 órás) kerülnek beosztásra, vezetői engedélyük birtokában. (A 18 pontot előrőktől fél évre bevonják a vezetői engedélyt, a feltárást követően más programokra is besorolhatók)

A III-as program országosan egységes díjazás mellett, azaz 69.000.- Ft ellenében teljesíthető. Az összeget a megyei, ill. fővárosi Kormányhivatalok illetékes szerveinél, a korábban jól ismert Közlekedési Felügyelőségek pénztárába, készpénzben kell befizetni. Előzetesen ugyanitt kell jelentkezni is.

Elsődlegesen kik jogosultak a program igénybevételére?

Magyar hatóság által kiállított, vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott, járművezetésre jogosító okmánnyal (vezetői engedéllyel) rendelkező személyek, akik Magyarországon kaphatnak előéleti pontot.

Ki kérhet tájékoztatást az eddigi pontokról?

A járművezető írásban, postai úton kérhet tájékoztatást a közúti közlekedési előéleti pontokról, de kizárólag csak a saját pontokról. A kérelem  tárgyévenként egyszer ingyenes. Ügyintézési idő, a kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

A kérelem benyújtható írásban postai úton az alábbi címre:

  • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ,
  • Közlekedési és Nyilvántartási Főosztály,
  • Közlekedésigazgatási Osztály
  • 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B.

Emailben:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Személyesen is intézhető:

KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán - előzetes bejelentkezés után - 1133 Budapest, Visegrádi u.110-112.

Telefon: +36-1/299-7206

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a jármvezető személyazonosító adatait (név, szül. név, hely, idő, anyja neve)
  • a járművezető saját kezű aláírását
  • a járművezető lakcímét, levelezési címét (email cím + telefonszám)

 

Az oldal fejlesztés alatt!

Köszönettel:
Aggod Mihály